Budzewiaki z wieńcem dożynkowym w 2015 roku najlepsi w Polsce!

Dożynki Prezydenckie 2015 głęboko zapadły w pamięci naszych mieszkańców. Grupa Wieńcowa z Budzewa, rok wcześniej w 2014, otrzymała główną nagrodę w konkursie na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” w Dożynkach wojewódzkich, co dało przepustkę do udziału w konkursie na Dożynkach Prezydenckich w 2015. Na grupie wieńcowej spoczywała olbrzymia odpowiedzialność: reprezentowanie nie tylko naszego Budzewa, gminy i powiatu, ale również i województwa. Praca nad tworzeniem żniwnego dzieła artystycznego wymagała wiele czasu, przygotowań, przemyśleń, a także dobrej współpracy. Żmudna praca przy wyplataniu nie przeszkadzała jednak wspaniałej atmosferze, i radosnym rozmowom przy herbatce i domowym wypiekom.

12 września 2015 grupa wieńcowa w składzie: Stefania Wójcik, Czesława Ochnio, Maria Kupibida, Katarzyna Sinkiewicz, Dorota Dojnikowska, Krzysztof Dojnikowski, Mirosław Barycz, Piotr Baran, Eugeniusz Hnat i Józef Bałdyga wraz z delegacją gminy Budry (Wójt Gminy Budry Józef Markiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Dworzecki, Zastępca Wójta Anna Kowalewska, Dyrektor GOK Aneta Stankiewicz) oraz delegacją województwa (przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Olsztyna, Izby Rolniczej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wiesława Alicja Bojarska – z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa) dotarły na miejsce czyli stadion Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale.

Konkurencja była gigantyczna, gdyż w konkursie wzięły udział najpiękniejsze wieńce z różnych regionów całej Polski. Nasz wieniec ośpiewała przed komisją towarzysząca nam energetyzująca Fest Kapela z Olsztyna.
 
Komisja konkursowa, w składzie: Pierwsza Dama – Agata Duda, Wiesława Bogurat – etnograf i muzealnik, Dariusz Kowalczyk – Wicestarosta Tomaszowski, Michał Pająk – etnograf oraz Marzena Małyska – ekspert w Kancelarii Prezydenta RP – jako sekretarz komisji, dokonując oceny poszczególnych wieńców, zwracając w szczególności uwagę na: zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki wykonania; różnorodność użytych materiałów naturalnych; walory estetyczne; ogólny wyraz artystyczny – nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych oraz sposób prezentacji wieńca w tym stroje grupy wieńcowej i ośpiewanie ogłosiła werdykt.
Wieniec dożynkowy wykonany przez twórczynie ludowe ze wsi Budzewo w gminie Budry (pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie) uznany za najładniejszy w konkursie o nagrodę Prezydenta RP podczas rozpoczętych 12 września w Spale Dożynek Prezydenckich 2015. Członkinie zwycięskiej grupy wieńcowej otrzymały gratulacje od Pierwszej Damy Agaty Dudy, a kolejnego dnia odebrały z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy nagrodę w wysokości 10 tys. Zł. To wielkie osiągnięcie z którego wszyscy jesteśmy bardzo dumni!
Mieszkańcy  Budzewa to wspaniali, szczególni ludzie, aktywni i twórczy!

Facebook YouTube
%d