Pin it

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, której głównym celem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne i czytelnicze mieszkańców gminy, a także upowszechnianie i promocja kultury lokalnej.
Jednym z najważniejszych zadań naszego ośrodka jest
prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę, a także inicjowanie i stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, klubów i zespołów. W ramach ośrodka GOK funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna oraz świetlice w Ołowniku i Budzewie.
GOK współpracuje ze stowarzyszeniami, Kołami Gospodyń Wiejskich oraz szkołami.

Dane kontaktowe:
e-mail:
gokbudry@wp.pl
tel: 87 4278048
tel/fax: 87 4278040
adres: Al. Wojska Polskiego 18

11-606 Budry
NIP 8451435744
REGON 000910162

Facebook YouTube
%d