Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach

Gminny Ośrodek Kultury w Budrach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gokbudry.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków. Materiały graficzne (zdjęcia) nie mają opisów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Stankiewicz, gokbudry@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 427 80 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach znajduje się przy Al. Wojska Polskiego 18, 11-606 Budry.
Główne wejście do budynku znajduje się od ul. Masłowskiego. Do wejścia do drzwi głównych prowadzą schody składające się z dwóch stopni.
Dla osób poruszających się na wózkach możliwy jest wjazd z drugiej strony budynku – od podwórza.
Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze. Do części biurowej na pierwszym piętrze prowadzą schody, które nie są dostosowane do przemieszczania się wózków.
Osoby niepełnosprawne mogą zaparkować na placu od podwórza budynku przy wejściu do budynku od zaplecza.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Facebook YouTube
%d