Pin it

Gminna Biblioteka Publiczna w Budrach

Al. Wojska Polskiego 29, 11-606 Budry

 

zaprasza

wtorki-piątki w godz. 900 : 1700

soboty w godz. 800 : 1600

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług:

  • Udostępnianie książek i czasopism do domu i na miejscu;
  • Bogate zbiory: literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, źródła informacyjne (encyklopedie, słowniki, biografie, opracowania ze wszystkich dziedzin), publikacje naukowe, fachowe, materiały dotyczące regionu oraz lektury szkolne, nowości wydawnicze, udzielanie wszelkich informacji z zakresu posiadanych zbiorów;
  • Punkt Informacji Europejskiej;
  • Udostępnianie i wypożyczanie czasopism;
  • Pomoc w zbieraniu informacji potrzebnych do nauki w szkole, do pogłębiania wiedzy zawodowej, w doborze lektury niezbędnej do studiów i pracy naukowej;
  • Realizację zamówień międzybibliotecznych, w ramach których można skorzystać ze zbiorów każdej placówki krajowej sieci bibliotecznej;
  • Dostęp do internetu;

Zbiory biblioteczne

GBP w Budrach gromadzi i udostępnia zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy. Służy kształtowaniu kultury społeczeństwa, kształceniu ogólnemu i zawodowemu, wychowaniu i kulturalnej rozrywce społecznej.
Zbiory biblioteczne liczą obecnie 16834 woluminów.

Informacja o zbiorach dostępna jest poprzez katalog biblioteczny.

Biblioteka jest w trakcie komputeryzacji zbiorów w systemie MAK.

Zakup nowości wydawniczych do biblioteki odbywa się dzięki wsparciu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Otrzymujemy co roku wsparcie w wysokości ok. 50% całości dotacji na książki. Celem tego Programu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych instytucji, a jednocześnie zmotywowania ich do systematycznego dbania o biblioteki samorządowe, ponoszenia kosztów związanych ze wzbogacaniem ich zasobów zgodnie z potrzebami środowiskowymi i standardami obowiązującymi w tym zakresie. Zadaniem Programu BN Zakup nowości wydawniczych do bibliotek jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

Na terenie gminy Budry działa także, pod opieką biblioteki, punkt biblioteczny w świetlicy Ołownik. Mamy tam zapisanych 52 czytelników, którzy w ubiegłym roku wypożyczyli 165 książek.

Gminna Biblioteka Publiczna już po raz trzeci jest beneficjentem ogólnopolskiego projektu pt.: „Mała Książka Wielki Człowiek”, którego celem jest rozdawanie wyprawek oraz zachęcanie trzylatków do odwiedzania biblioteki i wypożyczania książeczek.

W 2019 r. nasza biblioteka przystąpiła również do projektu pt.: Para Buch Książka w Ruch. Projekt ten ma za zadanie promować literaturę popularnonaukową wśród dzieci młodszych ze szkoły podstawowej. Projekt trwa do końca 2020 roku.

 

Facebook YouTube
%d