Jubileusz Budzewiaków był okazją do podsumowania dwudziestoletniej działalności zespołu, którą 20-go listopada 2021r. obecni i byli członkowie zespołu świętowali wraz z sympatykami, przyjaciółmi i zaproszonymi gośćmi. Była to szczególna okazja do przywołania wielu wspomnień, prezentacji dorobku artystycznego, gratulacji i podziękowań za nieoceniony wkład zespołu w upowszechnianie kultury i popularyzację tradycji ludowych. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: JE ks. bp Jerzy Mazur – Biskup Ełcki, Poseł Jerzy Małecki, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Jolanta Piotrowska, Starosta Węgorzewski Marzenna Supranowicz, Starosta Gołdapski Marzanna Wardziejewska, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek, księża, gminne władze samorządowe na czele z Wójtem Gminy Józefem Markiewiczem oraz przedstawiciele instytucji i organizacji owocnie współpracujących z zespołem. Jubileuszowa uroczystość rozpoczęła się uroczystą Mszą Św. W homilii bp Jerzy Mazur odniósł się do dotychczasowych dokonań Zespołu i podziękował za lata owocnej pracy artystycznej i kultywowanie autentycznej twórczości. Za dotychczasową działalność na rzecz przekazywania ludziom ewangelii poprzez sztuki teatralne i za wszystkie inicjatywy kulturalne Zespół został odznaczony medalem Biskupa Ełckiego. Podczas mszy poświęcona została tablica upamiętniająca 20-letnią działalność Budzewiaków, ufundowana przez Helenę i Andrzeja Feszaków. Po mszy Jubilaci oraz goście przeszli do sali widowiskowej na artystyczną część, którą poprowadziła Jolanta Wilczyńska. Jubileuszowy koncert rozpoczął się odtworzeniem historii zespołu i związanych z nim kluczowych osób w wierszu autorstwa p. Zofii Józefowicz. Nie zabrakło również „dokumentu” potwierdzającego dwudziestoletnią działalność zespołu: nagrań i fotorelacji wspomnieniowych wydarzeń artystycznych, wspólnych wyjazdów, występów, nagród, sukcesów, koncertów, wywiadów telewizyjnych i radiowych, które skrupulatnie opracowała w pokazie multimedialnym Dorota Tomaszewska-kierownik muzyczny zespołu. Pokaźne karty historii zespołu, które nie zmieściły się w prezentacji, można było obejrzeć w kronikach, albumach i artykułach prasowych wyeksponowanych na wystawie. Na okoliczność jubileuszu wydano folder upamiętniający 20 lat działalności zespołu, który można jeszcze otrzymać w GOK i naszej bibliotece (ostatnie egzemplarze). Po wyśmienitym koncercie jubileuszowym Budzewiaków, któremu akompaniował instruktor Jerzy Zinkiewicz oraz gościnnie występujący Remigiusz Chmiel – skrzypce i Czesław Janowski- kontrabas, był czas na kwiaty, życzenia i gratulacje składane na ręce kierownik zespołu – p Stefanii Wójcik, która od 2009 roku przejęła stery szefa zespołu. Pani Stefania swą skromnością i wielkim oddaniem pozyskuje sympatię, przychylność i przyjaźń wielu osób i instytucji. Ważną częścią uroczystości były gorące podziękowania skierowane do założyciela zespołu, wtedy 11-letniego chłopca, dzisiaj – ks. Mariusza Pawliny Mariusz Pawlina który za wieloletnią działalność na kulturalnej niwie, współpracę ze społecznością Gminy Budry, krzewienie kultury ludowej i promocję naszej Małej Ojczyzny oraz za wspieranie jej swoją aktywnością, przyjaźnią i oddaniem, otrzymał honorowy tytuł „ Przyjaciela Kultury 2021”. Jak podkreśliła Dyrektor ośrodka, podczas lat liderowania zespołem przez młodego „dyrygenta”, powstało wiele ciekawych i wartościowych wydarzeń, które wpisały się w kalendarz imprez o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym, a dobry wpływ na rówieśników, sąsiadów i całej społeczności zaowocował trwałością zespołu i przekazaniem go w ręce nowej kierownik. Wspaniałym, artystycznym prezentem był koncert Andrzeja Kubackiego, tenora, kompozytora i autora tekstów, który niezwykłym głosem oczarował publiczność otrzymując owacje na stojąco i prośby o bisy. Cudowny czas zwieńczył tort ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, które ufundowało również okolicznościowe pamiątki wszystkim uczestnikom jubileuszu. Całość wydarzenia odbyła się przy wsparciu finansowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego za co ogromnie dziękujemy Panu Marszałkowi Gustawowi Markowi Brzezinowi oraz Pani Wicemarszalek Jolancie Piotrowskiej. Jesteśmy także bardzo wdzięczni wszystkim sponsorom i darczyńcom wielkim sercu, dzięki Państwa pomocy uroczystości jubileuszowe miały niecodzienny charakter! W szczególności słowa wdzięczności kierujemy do: Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Giżycku, Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie, Baru Młyn w Baniach Mazurskich, Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, Heleny i Andrzej Feszaków, Masurian Resort Spółka z o.o., Posłowi Jerzemu Małeckiemu, Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Bankowi Spółdzielczemu w Węgorzewie, Senator Małgorzacie Kopiczko, Żegludze Mazurskiej Sp. z o.o. w Giżycku, Caritas Ełk, Robertowi Nowackiemu, GS Węgorzewo, ADAMS Giżycko oraz Dorocie i Krzysztofowi Dojnikowskim, Janowi Mełechowi, Annie Kowalewskiej, Józefowi Markiewiczowi, Annie i Markowi Kliszom, Iwonie Rapita, Zdzisław Jaśków, Jadwidze Święckiej, Wiesławie Korzenieckiej, Janinie Kowalewskiej, Annie Walendziak, Zenonowi Zounerowi oraz wszystkim którzy wsparli nas „grosikiem”, pomocą i dobrym słowem.

Relacja TVP Olsztyn z jubileuszu 20-lecia Budzewiaków https://olsztyn.tvp.pl/57040931/od-jaselek-do-cenionego-zespolu-swieto-budzewiakow?fbclid=IwAR32BUY3n1lmHV5IWHgziJV6BXStdmxgKH6uZhY3oVF0l7c0AmOxyyfwSvA

O Jubileuszu można czytać również na stronie Diecezji Ełckiej https://diecezjaelk.pl/2021/11/21/jubileusz-20-lecia-zespolu-budzewiaki-z-budzewa/?fbclid=IwAR1SnWjKbzvcSScx3lV_gI_8ijOg63yHF5Fi_fxDziF6bfln0Uja8n8glRQ

W informacjach TVP Olsztyn materiał z wydarzenia (od 8min) https://olsztyn.tvp.pl/57038970/211121-godz-1830?fbclid=IwAR1Nd0icwDzg_OUU8c-2EZ2xcSHy4oznOcrfjK8yqAJWhGVs_0yu44PFb9g

Miło jest nam poinformować, że podczas Jubileuszu przyznano zaszczytny tytuł „Przyjaciel Kultury” kolejnej osobie zaangażowanej w działania kulturalno-społeczne na rzecz naszego środowiska lokalnego. Nominację do honorowego tytułu na rok 2021 otrzymał Mariusz Pawlina z Budzewa. Gratulujemy!

Bo piękno na to jest, by zachwycało Do pracy – praca, by się zmartwychwstało. Cyprian Kamil Norwid
Sercem wracam do mojej małej, rodzinnej miejscowości Budzewa. Do Teatru amatorskiego, który zaczął się dwadzieścia lat temu i odegrał bardzo ważną rolę w moim życiu i kapłaństwie. ❤️To właśnie w Słowie wypowiadanym w naszych amatorskich sztukach poznałem Tego, który Jest Słowem Życia i pokochałem teatr. Dziękuję za te wspaniałe 20 lat i wczorajszy dzień…❤️😇🙏
Mariusz Pawlina