5 lipca  Absolwent uczestniczył w Jarmarku Świętego Brunona w Giżycku. Publiczność ciepło przyjęła nasz zespół bawiąc się przy ich śpiewie i nagradzając gromkimi brawami.
Członkowie Absolwenta przywieźli ze sobą pamiątkową statuetkę i miłe wspomnienia.