Zespół ABSOLWENT, który uczestniczył w Rydszewskiej Majówce (2-3 maja), wrócił z nagrodą za zajęcie I miejsca w VII Rydzewskim Konkursie Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych  „Najlepszy z Najlepszych” . Wyśpiewanym zwycięstwem cieszymy się razem z nimi!!!                                                                                                               

Życzymy jeszcze 1000 takich wspaniałych sukcesów!!!