7 marca 2014 r.  w Budrach odbyła się uroczystość związana z przekazaniem nowego strażackiego wozu bojowego dla  OSP Budry oraz sprzętu    ratowniczo ? gaśniczego i umundurowania  dla OSP Ołownik.  Uroczystego aktu przekazania sprzętu strażackiego  przy udziale mieszkańców i młodzieży szkolnej z SP Budry i Gimnazjum w Więckach dokonali na ręce  Prezesów jednostek  OSP zaproszeni goście: Marszałek Województwa Warmińsko -Mazurskiego Jarosław Słoma, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzkiego PSP  st. bryg. Mirosław Hołubowicz, Prezes Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie Andrzej Kolasa,  Wójt Gminy Budry  Józef Markiewicz, Przewodniczący Rady Gminy  Jan Królik oraz  Prezes Zarządu Oddziału  Powiatowego ZOSPRP w Węgorzewie Jan Skrypoczko.

Średni samochód ratowniczo ? gaśniczy na podwoziu marki Mercedes-Benz  z dodatkowym specjalistycznym  wyposażeniem otrzymała  jednostka OSP Budry. Będzie  on służył do ratowniczo gaśniczych, ratownictwa ekologicznego, chemicznego i usuwania skutków innych zagrożeń związanych ze skażeniem środowiska naturalnego terenu Obszarów Natura 2000 i obszarów Krajobrazu Chronionego  gminy Budry a także innych terenów zagrożonych. Środki przeznaczone na doposażenie tej  jednostki   wyniosły  łącznie 662.580,00  zł w tym samochód 620.000,00zł dodatkowe wyposażenie 42.580,00 zł.

Gmina Budry  zabezpieczyła i przeznaczyła na dofinansowanie jednostki  kwotę 99.580,00 zł, a pozostałą część 563.000,00  sfinansowano z Programu Operacyjnego PO Ryby 2007-2013   ? Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich .

Ochotnicza Straż Pożarna w Ołowniku wyposażona została
w podstawowy sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych szczególnie gaśniczych (nowoczesna  motopompa, pompa pływająca, węże i prądownice  wodno-pianowe). Strażacy otrzymali  8 kompletów nowoczesnych  ubrań bojowych  poprawiających  bezpieczeństwo ratowników w czasie prowadzenia działań. Ogólny koszt doposażenia jednostki wyniósł 52.252,16 zł w tym środki z Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013  ? Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  stanowiły 44.735,00zł  (85 % kosztów dofinansowania). Dofinansowanie jednostki przez Gminę Budry wyniosło 7.517.16 zł. Na zakończenie uroczystości odbył się pokaz sprzętu strażackiego będącego w zasobach gminnych OSP i Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie.