Bronisława Wierzbicka – twórczyni ludowa z naszej niedalekiej Brzozówki

Pani Bronisława specjalizuje się w sztuce tworzenia wycinanek, papierowych firanek
oraz  innych ozdób z papieru. Inspiracje do tworzenia wycinanek czerpie z natury, stąd w jej pracach dominują motywy kwiatowe i zwierzęce, ptaki, ryby.
Od dzieciństwa wyszywa, szyje i haftuje. Wytwarza również pieczywo obrzędowe oraz plastykę obrzędową. Pani Bronisława Wierzbicka była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana w latach 80-tych i 90-tych w konkursach zimowych i wiosennych plastyki obrzędowej organizowanych przez  Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.
Prace Pani Bronisławy brały udział w wystawach zbiorowych organizowanych przez nasze muzeum. W 1983 Pani Bronisława zdobyła  III nagrodę za wystrzyganki na okna. Jej prace ozdabiają muzeum, jak również sale naszego ośrodka kultury.
Swoją pasję stara się przekazać dzieciom. Na organizowanych zajęciach warsztatowych w szkołach uczy tej niełatwej sztuki młodsze pokolenia – ale nie tylko dzieci. Dorośli również korzystają z niezwykłych umiejętności wycinankarskich pani Bronisławy.
Oprócz wycinankarstwa pani Bronisława wykonuje ozdoby ze słomy: łańcuchy i  pająki. Jest również sztukmistrzem  w wykonywaniu barwnych gwiazd bożonarodzeniowych oraz materiałowych kwiatów.
Pani Bronisława jest kontynuatorką rodzimych tradycji wileńskich. Podczas spotkań twórców ludowych w Węgorzewie, na które jest rokrocznie  zapraszana, prezentuje unikatowe wiersze i piosenki zapamiętane jeszcze z dziecięcych i  młodzieńczych lat.

Przyjaciel Kultury (taki tytuł otrzymała od społeczności w Budrach w 2014).