Gminny Ośrodek Kultury w Budrach ogłasza nabór wniosków w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2019 dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury.
Celem programu jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach w życie społeczności lokalnej, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej
w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.
Termin składania wniosków mija 19 lipca 2019 r. o godz. 14:00 (szczegóły w regulaminie konkursu).
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową i uczestnictwa w konkursie
na inicjatywy lokalne.
Jednocześnie informujemy, że spotkanie informacyjno – szkoleniowe na temat składania wniosków na inicjatywy lokalne odbędzie się 2.07.2019 r. (wtorek) o godz. 19:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach.

Zapraszamy

Dokumenty do pobrania

Regulamin naboru na inicjatywy lokalne w Gminie Budry w 2019

Wniosek

Umowa partnerska

Sprawozdanie Końcowe