Dożynki inne niż wszystkie i nieustannie cudowne! Z zachowaniem tradycji i piękna żniwnych symboli obchodziliśmy w minioną niedzielę kościelne święto plonów w gminie Budry. Mszę Świętą celebrował ks. proboszcz Jarosław Baluta, który dziękował rolnikom za ich niezwykle ciężką pracę i Bogu za tegoroczny urodzaj. Ozdobą dożynkowego święta były zbożowe wieńce uplecione przez sołectwo Sobiechy ( II m-ce.) i Sołectwo Budzewo ( I m-ce.). Gratulujemy wygranych miejsc obu sołectwom!!! Niezwykle miła atmosfera, którą stworzyły koncerty naszych zespołów i obficie zastawione smakołykami stoiska Kół Gospodyń Wiejskich z Buder, Budzewa, Piłak Małych oraz Popiół dopełniły przyjemności rozmów i wspólnego picia kawy w gronie znajomych i sąsiadów.