W gminie Budry ruszył program integracji społecznej Poakcesyjnego Programu  Wspierania Obszarów Wiejskich, który
skierowany jest do trzech grup odbiorców: dzieci i młodzież, rodziny i ludzie starsi. Program finansowany jest
z pożyczki Banku Światowego i rządu RP. W związku z tym programem realizowanych będzie wiele działań w różnych
miejscowościach gminy: cykl festynów rodzinnych, zajęcia specjalistyczne w świetlicach ( plastyczne, taneczne,
j.angielski i inne) oraz wspólne wyjazdy.W ramach działań na rzecz rodzin zaplanowane zostały też liczne
imprezy turystyczno-krajoznawcze. Dla spragnionych aktywnego wypoczynku przewidziano wycieczki rowerowe,
spływ kajakowy i biegi na orientację. Piękne zakątki naszego regionu można będzie podziwiać też podczas
wycieczki autokarowej po Suwalszyczyźnie, biwaku oraz na warsztatach fotograficznych. Wszystkich miłośników
aktywnego wypoczynku zachęcamy do czynnego udziału w spotkaniach powstającego przy GOK w Budrach Klubu
Turystycznego. Tych, którzy nie zaplanowali jeszcze niedzielnego wypoczynku zapraszamy na szlak kajakowy.
W sierpniu zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia ceramiczne (świetlica Budzewo) i informatyczne
(świetlica Ołownik). Szczegółowych informacji dotyczących projektu można uzyskaćpod nr tel. 0874278048 –
koordynator działań A. Stankiewicz