Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.

Uczestnicy konkursu mogą stosować najróżniejsze techniki przedstawiając własne wyobrażenia udziału straży pożarnych w działalności m.in. edukacyjnej, kulturalnej, historycznej, wychowawczej, prewencyjnej. Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w działaniach związanych np. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych, akcjach ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa specjalistycznego, oraz udział we wszelkich innych wydarzeniach czy działaniach tj.: zawody strażackie, koncerty orkiestr, Młodzieżowe i Dziecięce Drużyny Pożarnicze, itp.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych. Prace oceniane będą w pięciu grupach wiekowych:
   I grupa – przedszkola
   II grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV
   III grupa – szkoły podstawowe klasy V-VIII
   IV grupa – szkoły ponadpodstawowe
   V grupa – osoby dorosłe

Prace oceniane są etapowo począwszy od eliminacji środowiskowych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie, finał centralny.


Prace na finał ogólnopolski przyjmowane są po przejściu eliminacji wojewódzkich.
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i zapraszamy do udziału w konkursie.
Przypominamy, że każda praca powinna być drugostronnie opatrzona metryczką (kartą uczestnika).

11 stycznia odbyło się miłe spotkanie z Prezesem Zarządu Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej, panem Mirosławem Cudowskim. Podczas tego spotkania zostały wręczone nagrody laureatom gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. Konkurs miał na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży codzienną pracą strażaków. Podczas pogadanki, jaka odbyła się w trakcie trwania tej uroczystości, dzieci dowiedziały się z jakimi zagrożeniami borykają się strażacy, ile szkody może zrobić alkohol, papieros czy narkotyki.

Do konkursu zgłosiło się 14 uczestników. Spośród nich wybrano 5 osób.

W kat. przedszkole I miejsce zajęła Oksana Mil ;

W kat. Kl. I – IV

I miejsce Hanna Tomaszewska

II miejsce Jakub Wojtczuk

III miejsce Wojciech Łojko

wyróżnienia otrzymali Jakub Kotowicz oraz Łukasz Zabłocki

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!