W sobotę (19.07) mieszkańcy Sobiech i okolic bawili się na festynie. Tradycyjnie elementami wydarzenia były występy artystyczne, konkurencje sportowe, lokalne smakołyki i zabawa do późnych godzin nocnych.
Część artystyczną uświetniły dzieci ze Szkoły podstawowej w Sobiechach, zespoły z GOK Budry (Bąki z naszej łąki z Ołownika, Kochane Bachorki, Alebabki, Barwy Jesieni, Absolwent, Budzewiaki) oraz zaproszeni goście: zespół Pokolenie ze Świętajna, Michał Lampard, Zerepad, wokalistki ze studia wokalnego w Pozezdrzu. Pojawił się również kabaret okazjonalny, w którym zagrali: Iwona Urbanowicz, Kamil Herbatowicz i w roli księdza proboszcza Waldemar Dworzecki. Dużą niespodzianką było wręczenie Pani Sołtys – Danucie Chałupa statuetki za ogromne zaangażowanie i pracę na rzecz wsi.
Festyn w Sobiechach 2014 zaliczamy do udanych!