Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
w ramach konkursu Narodowego Centrum Kultury zdobył środki na sfinansowanie najciekawszych pomysłów mieszkańców na inicjatywy kulturalne w gminie Budry.
Zaplanowaliśmy 3 spotkania w miejscowościach: świetlica Ołownik, świetlica Popioły i GOK Budry, w których odbędą się warsztaty z mieszkańcami. Warto przyjść na spotkania i na bieżąco zadawać pytania i konsultować swoje pomysły!
Z przeprowadzonej w gminie diagnozy oraz spotkań dowiemy się, jakie mamy możliwości wspólnego działania i realizowania autorskich pomysłów mieszkańców. Otrzymane z NCK pieniądze umożliwią realizację pomysłów sołectwom, kołom gospodyń, młodzieżowym grupom nieformalnym i innym. Najlepsze inicjatywy wyłonimy w drodze ogłoszonego konkursu.
No to do dzieła!!!