Małżeństwa na medal
Aż 20 par małżeńskich z gminy Budry zostało zaproszonych w miniony czwartek, 19 lipca, do Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach. Okazją do spotkania i złożenia życzeń były piękne jubileusze pożycia małżeńskiego.
Dostojnym Jubilatom przekazał życzenia Wójt Gminy Budry Józef Markiewicz, który wraz Przewodniczącym Rady Gminy Janem Królikiem wręczył medale prezydenckie i listy gratulacyjne. Małżonkowie zostali też obdarowani kwiatami przez Kierownik USC Annę Kopczyk – Królik. Po części oficjalnej już przy kawie i słodkim poczęstunku, goście mieli okazję porozmawiać o tym, jak w zgodzie przeżyć ze sobą tak wiele lat.
Z okazji 60 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego medale wraz z gratulacjami otrzymali Stanisława i Bronisław Mikłaszewicz,  a z okazji 55- lecia pożycia małżeńskiego  Wiera i Wacław Dąbek .
Z okazji 50 rocznicy ślubu medale z gratulacjami wręczono Państwu: Janinie i Stanisławowi Baran, Helenie i Michałowi Betlej, Marii i Stefanowi Chludzińskim,  Helenie i Wacławowi Daniłowicz, Marii i Edwardowi Fedusio, Stefanii i Adamowi Solińskim, Stefanii i Janowi Hnat, Irenie i Edwardowi Klimko, Henryce i Marianowi Kopcych, Mirosławie i Longinowi Kopcych, Józefie i Tadeuszowi Lasockim, Helenie i Józefowi Lis, Katarzynie i Władysławowi Maczuga,
Eugenii i Eugeniuszowi Michacewicz, Helenie i Stanisławowi Mruk, Jadwidze i Kazimierzowi Murawskim, Leokadii i Janowi Prokop oraz Barbarze i Henrykowi Sztuk.
Na zdj. 60- letni jubilaci.

Image