Sporo czytania, ale naprawdę warto zapoznać się z ofertą Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu z Ełku, żeby jej nie przeoczyć! ❗‼️

MEGA propozycje!!!

Warsztaty i szkolenia odbywać się będą w Gok Budry, który pośredniczy również w rekrutacji do projektów dofinansowanych przez Unię Europejską. Chętni mogą zadzwonić lub przyjść do biura GOK, by wypełnić kartę zgłoszenia.

Zainteresowani mogą też zadzwonić bezpośrednio do biura Fundacji pod numer 572 222 050.

Do wyboru są dwie propozycje działań:

✔️ Projekt Mazurski Uniwersytet Ludowy Kuźnią Umiejętności. Biorąc w nim udział będzie można m.in. rozwijać umiejętności autoprezentacji, świadomego tworzenia pozytywnych nawyków, komunikacji interpersonalnej i współdziałania w grupie. Uczestnicy i uczestniczki wezmą udział w ciekawych spotkaniach, które będę realizowane raz w tygodniu w formie praktycznych warsztatów cyfrowych i szkoleń tematycznych – warsztatów pszczelarskich, ekologicznych i szachowych. Dodatkową formą wsparcia będzie indywidualne doradztwo. Rekrutujemy do końca czerwca tego roku!

✔️ Projekt Mazurski Uniwersytet Ludowy miejscem włączenia cyfrowego i społecznego OSI. Jego celem jest budowanie solidnych fundamentów wiedzy w obszarze cyfrowym. Uczestnicy i uczestniczki wezmą udział w warsztatach m.in. z obsługi programów i aplikacji, tworzenia treści cyfrowych, korzystania z e-usług oraz wykorzystywania możliwości globalnej sieci Internet w codziennym życiu. Dopełnieniem działań będą warsztaty umiejętności społecznych (m.in. autoprezentacji i asertywności) oraz indywidualne doradztwo. Każda zakwalifikowana osoba będzie miała szansę podejścia do egzaminu i uzyskania Certyfikatu ECDL, który jest honorowanym na całym świecie dokumentem potwierdzającym kompetencje komputerowe. Rekrutujemy do końca sierpnia tego roku!

Projekty adresowany jest do osób, które ukończyły 25 lat oraz spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

– posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

– posiadają Kartę Dużej Rodziny,

– korzystają z pomocy społecznej,

– korzystają z pomocy żywnościowej,

– są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,

– są bezrobotne,

– są opiekunami osób z niepełnosprawnościami.