W niedzielę 14 kwietnia po raz osiemnasty mogliśmy uczestniczyć w Misterium Męki Pańskiej w Budzewie. Aktorzy amatorzy, odgrywający biblijne postacie, przenieśli widownię w najważniejszy dla ludzkości historyczny moment sprzed 2 tysięcy lat. Przedstawili sceny z ostatnich chwil życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, w rolę którego wcielił się Grzegorz Kotowicz. Pozostałe role pierwszoplanowe odegrali: Roman Kunio- Kajfasz, Bogdan Lebiosz – Piłat, Jagoda Adamczuk – żona Piłata, Krzysztof Kotowicz- Herod, Kamil Tracz- Judasz, Arcykapłani: Jerzy Janoszek, Waldemar Dworzecki, Piotr Molda i Mariusz Zapolski. O stroje aktorów w tym roku zadbały Krystyna Wojtczuk, Maria Kupibida i Czesława Ochnio. Gorące podziękowania kierujemy do Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, które sfinansowało uszycie szat dla Heroda i nowy strój Jezusa. Dziękujemy również wszystkim darczyńcom, którzy zapewnili pomoc w zakupie materiałów na stroje występującym aktorom w jerozolimskim tłumie i potrzebnych w widowisku rekwizytów. Słowa wdzięczności kierujemy do: Anny Korzenieckiej Klisz i jej męża Marka, Wiesławy Korzenieckiej, Barbary Szwajłyk, Wójta Gminy Budry, Zastępcy Wójta, Skarbnik Gminy Budry, Przewodniczącego Rady Gminy, Radnych i Sołtysów, Hurtowni Opałka w Węgorzewie.
Kolejny raz możemy podziękować Szpitalowi Psychiatrycznemu w Węgorzewie za ufundowanie ciepłej strawy wszystkim występującym artystom. W chłodne wieczory jest to szczególnie cenna pomoc.
Za współpracę podczas przygotowań do realizacji misterium, jak i w czasie widowiska serdecznie dziękujemy Mariuszowi i Asi Bielakom, Mirkowi i Izie Baryczom, Iwonie i Andrzejowi Urbanowiczom, Markowi i Anni Kliszom, Piotrowi Baranowi, Eugeniuszowi Hnatowi, Robertowi Sierżantowi, Markowi Sinkiewiczowi oraz Tomaszowi Kunio. Dziękujemy serdecznie paniom, które pełniły dyżur przy gorącej herbacie. Podziękowanie również kierujemy do ks. Jarosława Baluty, który wzbogacił tegoroczny scenariusz o scenę z Łazarzem. Za świetną realizację nagłośnienia dziękujemy Wojtkowi Sierżantowi oraz niezastąpioną pomoc techniczną Łukaszowi Dojnikowskiemu. Za muzyczną oprawę i widowiska pasyjnego dziękujemy chórowi Ojczyzna oraz zespołowi Alebabki. Nad całością organizacyjną tego ogromnego przedsięwzięcia czuwała Stefania Wójcik – kierownik Budzewiaków, której należą się wielkie brawa!
Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy tego wieczoru towarzyszyli wspólnie z aktorami w pamiątce Męki Pańskiej.