Już jutro odbędzie się podsumowanie projektu pn.”KREATYWNIE W BUDRACH” realizowanego w ramach programu “Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019”. Podczas wydarzenia zaprezentuje się grupa tańca z ogniem Force-Fire oraz zespół Popielanie. Dowiemy się jakie wspólne działania mieszkańców Buder, Popiół, Piłak, Budzewa, Ołownika jak i również mieszkańców innych miejscowości naszej gminy podjęto. Wszystkie inicjatywy, a było ich aż 6!, zmieniały nasze otoczenie i naszą społeczność począwszy od końca sierpnia. Efekty już jutro! Zapraszamy do sali widowiskowej GOK-u Budry