25 sierpnia 2020 odbyła się impreza podsumowująca Projekt Fundacji BGK „Wolontariat jest super”, w ramach którego pozyskano środki na doposażenie Świetlicy w Ołowniku. Inicjatorką przedsięwzięcia była pani Anna Babiarz, której w imieniu całej społeczności Ołownika, niezmiernie dziękujemy! Do pomocy przybyli również pełni pozytywnej energii wolontariusze, a także zaangażowani mieszkańcy. Całość okrasiły wokalnie wokalistki zespołów „Angel Voice”(Ołownik) i „Fortet”(GOK Budry).
Zapraszamy do fotogalerii