21 grudnia 2014 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach odbyło się Polsko-Ukraińskie Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez miejscowe Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych ?Barwy Jesieni?, we współpracy z GOK Budry. Jest to kolejna odsłona projektu p.n. ?Ocalona od zapomnienia ? Tradycja?, realizowanego w ramach programu ?Działaj Lokalnie VIII?, który ma na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego, koordynowanego przez panią Janinę Kowalewską. Ponad sto pięćdziesiąt osób obejrzało tradycyjne jasełka w wykonaniu dzieci ze szkoły podstawowej w Budrach, przygotowane po polsku przez panią Monikę Roman oraz po ukraińsku przez panią Irenę Tymo. Młodzi aktorzy uczestniczyli w warsztatach teatralnych organizowanych w ramach projektu ?Ocalona od zapomnienia ? Tradycja?.

Do wystroju sali wykorzystano ozdoby świąteczne, wykonane przez dzieci i członkinie stowarzyszenia na zajęciach w ramach tegoż projektu.  Dopełnieniem miłej, świątecznej atmosfery były kolędy śpiewane przez zespoły działające w GOK-u w Budrach oraz wspólne życzenia świąteczne i dzielenie się opłatkiem i prosforą. Wspaniałe widowisko zakończył chór z Cerkwi w Węgorzewie, z którym zaśpiewali wspólnie księża Dymitr Harasim i Bogdan Harasim. Tradycyjne wigilijne specjały przygotowały członkinie stowarzyszenia ze środków projektowych.  Finansowo organizację spotkania opłatkowego wsparła również Fundacja Instytut Równowagi Społeczno ? Ekonomicznej w ramach  Świątecznej Akcji  „W SIECI NGO”.

Organizatorzy dziękują także za pomoc finansową prywatnym przedsiębiorcom Bogdanowi Waszakowi z Buder i Wojciechowi Wojciul z Grąd Węgorzewskich oraz Wójtowi Gminy Budry Józef owi Markiewiczowi, z-cy Wójta Annie Kowalewskiej, Przewodniczącemu Rady Gminy Budry Waldemarowi Dworzeckiemu, radnym: Janowi Mełechowi, Jerzemu Waszakowi, Romanowi Nazarowiczowi, Ireneuszowi Skiendziulowi, Andrzejowi Deneka oraz sołtysowi wsi Budry Sławomirowi Oryńczak. Dziękujemy serdecznie wszystkim społecznikom, dzięki którym po raz kolejny mogliśmy się wszyscy razem spotkać w tym „świątecznym czasie” oraz Parafii Rzymsko ? Katolickiej w Budrch, Parafii Greko- Katolickiej w Węgorzewie i Urzędowi Gminy w Budrach.