Informacje ogólne o programie PPWOW

Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich składa się z trzech części:

* Programu Integracji Społecznej,

* Reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

* Kampanii informacyjno-promocyjnej na temat problemów integracji społecznej.

7 kwietnia 2006 roku podpisana została umowa pomiędzy Bankiem Światowym a polskim rządem w sprawie pożyczki na finansowanie Programu. Zaplanowanego w taki sposób by, w okresie trzech lat, co piąta gmina w Polsce otrzymała skuteczne narzędzia pomocne w trwałym rozwiązywaniu problemów społecznych. W ramach Programu Integracji Społecznej ok. 40 mln euro trafi do 500 gmin w całej Polsce. Wybrano te gminy, które są w niekorzystnej sytuacji z uwagi na mnogość problemów społecznych. Wzięto przy tym pod uwagę kilkanaście wskaźników takich jak m. in. niski dochód na mieszkańca, położenie gminy, liczbę osób korzystających z pomocy społecznej, strukturę demograficzną, strukturę gospodarczą i aktywność społeczną. Zanim jednak gmina otrzyma środki z Programu, musi opracować własną strategię rozwiązywania problemów społecznych w konsultacji z mieszkańcami i na jej podstawie zaplanować usługi społeczne, na które otrzyma dofinansowanie. W ten sposób zostanie przygotowanych szereg działań, które w trwały i skuteczny sposób zmienią sytuację rozmaitych grup ? osób starszych, rodzin, dzieci i młodzieży, Przewidywana jest ścisła współpraca z organizacjami pozarządowymi i zlecanie im wykonania poszczególnych zadań.

Beneficjenci Programu

Program stworzy możliwość sfinansowania projektów dla trzech grup beneficjentów:

ludzi starszych, dzieci i młodzieży, rodzin z dziećmi.

Pomoc dla osób starszych obejmie m.in.: usługi opiekuńcze o różnym zakresie i charakterze; środowiskowe formy opieki nad osobami w podeszłym wieku, rozwój usług wspomagających, ułatwiających codzienne funkcjonowanie (dostęp do informacji, gastronomia, transport, kształcenie ustawiczne); rozwój form pomocy w okresowym wyręczaniu opiekunów rodzinnych; mieszkania chronione dające możliwość maksymalnie długiej samodzielności; wspieranie różnych form samopomocy.

Pomoc dla dzieci i młodzieży obejmie m.in.: rozwój sieci świetlic środowiskowych dostępnych dla wszystkich dzieci; tworzenia klubów młodzieżowych z ofertą adekwatną dla potrzeb nastolatków opartą na samorządności i samoorganizacji z udziałem wychowawcy; tworzenie kawiarenek internetowych; tworzenie sieci poradnictwa i wspierania w sytuacjach kryzysowych i poradnictwa zawodowego dla młodzieży; tworzenie zastępczych form opieki głównie rodzinnej dla dzieci i młodzieży, której rodzice niewłaściwie wywiązują się ze swoich obowiązków.

Natomiast pomoc dla rodzin z dziećmi obejmie m.in. poradnictwo prawne, socjalne, rodzinne oraz pedagogiczno ? psychologiczne; opieka instytucjonalna nad dziećmi w wieku szkolnym i młodszym; mini przedszkola lub mini żłobki o charakterze rodzinnym.

DZIAŁANIA PPWOW

Uroczyste zakończenie kursu z języka angielskiego

W czerwcu zakończyły się działania edukacyjne z języka angielskiego. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy certyfikat uczestnictwa i ukończenia kursu.

Świetlica w Zabroście Wielkim

Od lutego w miejscowej świetlicy trwają zajęcia w ramach PPWOW.

Pod opieką dorosłych dzieci oraz młodzież mogą pograć w szachy, warcaby. Prowadzone są wieczorki ze scrabble oraz grami planszowymi. Rodzice organizują również najmłodszym zabawy i gry na świeżym powietrzu. Tradycją stały się sobotnie mecze piłki nożnej w turniejach rodzin. Ze srodków uzyskanych z PPWOW zakupiono gry edukacyjne, oraz zabawki dla najmłodszych.

Planowane są również ogniska z kiełbaskami.

Pierwsze kroki Klubu Seniora

Program PPWOW zainspirował starszych mieszkańców gminy Budry do utworzenia Klubu Seniora. Pierwszymi krokami do zorganizowania się klubu, było spotkanie organizacyjne podczas którego omówiono możliwości, ?twórczego zrzeszenia się?. Uczestnicy Klubu prężnie włączyli się w życie społeczne gminy. W ramach usług dla osób starszych przewidziano cykl pięciomiesięcznych działań. Zorganizowano ?Dzień Kobiet? (impreza integracyjna z konkursami, występami artystycznymi zespołów działających przy GOK-u). Podczas obchodów Dnia Kobiet wystawiono, przygotowany specjalnie na tą okazję humorystyczny spektakl z młodszymi mieszkańcami pt. ?Ulotne chwile?. W spektaklu udział wzięli seniorzy z naszej gminy, którzy przedstawili w niezwykle zabawny sposób dzień codzienny emerytów i czas ich oczekiwania na comiesięczną wizytę listonosza. Ich sceniczny debiut został zauważony i niedługo potem, na zaproszenie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, wystąpili ze spektaklem w Giżycku podczas Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto osoby starsze potykają się na zajęciach kulinarnych, rękodzielniczo-plastycznych oraz komputerowych, które prowadzone są przez młodzież szkolną. Dzięki tym spotkaniom, mają możliwość wzajemnego przebywania ze sobą, rozmawiania, dzielenia się doświadczeniem i umiejętnościami. Integrują się nie tylko ze sobą, ale też z innymi mieszkańcami gmin pracującymi zawodowo i młodzieżą. Często w zajęciach dla osób starszych uczestniczą też dzieci i młodzież. W planach seniorzy mają jeszcze do zrealizowania wyjazdy krajoznawczo ? turystyczne połączone ze zwiedzaniem oraz wydanie broszurki z przepisami z zajęć kulinarnych.

Integracja społeczna -usługi dla osób starszych

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza osoby starsze do udziału w projekcie finansowanym z PPWOW. W ramach projektu planowane są spotkania seniorów w Budrach, Budzewie i Ołowniku. Przewidziane są zajęcia kulinarne, wycieczki, spotkania z kosmetyczką, pokazy nowoczesnego gotowania, warsztaty rękodzielnicze i inne. Na warsztaty zapraszamy w każdy czwartek w godz. 15.00 – 18.00. Zajęcia prowadzi instruktor Ewa Roch.

KOLEJNE DZIAŁANIA W RAMACH PPWOW – ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Rozpoczyna się kolejna edycja działań w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich a z nią szereg atrakcyjnych zajęć dla dzieci.

W każdym tygodniu dzieci moga znaleźć coś ciekawego dla siebie w Gminnym Ośrodku Kultury w Budrach: mogą brać udział w zajęciach plastycznych i tanecznych (też w świetlicy Ołownik), zorganizowane są też zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia kompensacyjne. Na młodzież z Ołownika czeka pracownia modelarska w miejscowej swietlicy, a dzieci z Zabrostu moga liczyć na ciekawe gry i zabawy świetlicowe.

AKADEMIA MAŁOLATA

Od 1 marca rusza ponownie Akademia Małolata. Zajęcia odbywać się będą w GOK w godz. 13.00 – 14.30. Trzy – i czterolatki spotykać się będą w poniedziałki, 5i 6-latki we środy. Tak jak w poprzedniej edycji zapewniony będzie kontakt ze specjalistami(logopeda, psycholog, rytmik, plastyk). Planowane są też wycieczki i inne atrakcje. Zainteresowanych prosimy o wcześniejsze zapisy.(zdj. z poprzedniego roku)

Szczegółowe inf. pod nr tel. 0874278048

PPWOW 2008

W gminie Budry ruszył program integracji społecznej Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, który skierowany jest do trzech grup odbiorców: dzieci i młodzież, rodziny i ludzie starsi. Program finansowany jest z pożyczki Banku Światowego i rządu RP. W związku z tym programem realizowanych będzie wiele działań w różnych miejscowościach gminy: cykl festynów rodzinnych, zajęcia specjalistyczne w świetlicach ( plastyczne, taneczne, j.angielski i inne) oraz wspólne wyjazdy.

W ramach działań na rzecz rodzin zaplanowane zostały też liczne imprezy turystyczno-krajoznawcze. Dla spragnionych aktywnego wypoczynku przewidziano wycieczki rowerowe, spływ kajakowy i biegi na orientację. Piękne zakątki naszego regionu można będzie podziwiać też podczas wycieczki autokarowej po Suwalszyczyźnie, biwaku oraz na warsztatach fotograficznych. Wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku zachęcamy do czynnego udziału w spotkaniach powstającego przy GOK w Budrach Klubu Turystycznego. Tych, którzy nie zaplanowali jeszcze niedzielnego wypoczynku zapraszamy na szlak kajakowy. W sierpniu zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia ceramiczne (świetlica Budzewo) i informatyczne (świetlica Ołownik). Szczegółowych informacji dotyczących projektu można uzyskać pod nr tel. 0874278048 – koordynator działań A. Stankiewicz.

WYCIECZKA PO MAZURACH I SUWALSZCZYŹNIE FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW PPWOW

Wycieczka po Mazurach i Suwalszczyźnie to kolejne działanie przeprowadzone w ramach projektu na rzecz rodzin gminy Budry finansowanego ze środków PPWOW.

Uczestnicy wycieczki wyjechali wczesnym rankiem w kierunku Gołdapi. Pierwszym przystankiem były Stańczyki. Tam wszyscy wspięli się na wysokie kolejowe mosty i z góry podziwiali urokliwą okolicę. Następny przystanek był Turtul k/Bahanowa, gdzie można oglądać polodowcowy krajobraz głazowiska. Podczas przejazdów pilot odczytywał przygotowane przez miłośników klubu turystycznego informacje i ciekawostki dotyczące terenów, przez które przejeżdżano.

Zdecydowanie najbardziej współczesnym obiektem odwiedzonym przez wycieczkowiczów ( ku uciesze najmłodszych) był suwalski McDonald. Tam wszyscy zjedli drugie śniadanie i odpoczęli chwilkę przed kolejnym etapem podróży, którym był Stary Folwark i Wigierski Park Narodowy.

Podczas zwiedzania pokamedulskiego kompleksu klasztornego Pani przewodnik przekazała wiele informacji dotyczących życia kamedułów oraz historii klasztornych budowli. Uczestnicy wycieczki zwiedzili kościół, katakumby, apartamenty papieskie i dziedziniec eremów. Mogli też podziwiać panoramę Wigier z klasztornej wieży. Ostatnim punktem programu wycieczki była przejażdżka zabytkową koleją wąskotorową po Wigierskim Parku Narodowym. Na trasie kolejki były przystanki na punktach widokowych i edukacyjnych. Posileni kartaczami i innymi regionalnymi smakołykami z karczmy w Płoninie wszyscy udali się w drogę powrotną. Podczas powrotu zorganizowano quiz na temat zwiedzonych obiektów. Dobre odpowiedzi nagrodzono drobnymi upominkami. Mimo zmęczenia wszystkim dopisywały dobre humory. Wielu uczestników wycieczki przyznało, że choć mieszkają tak blisko, to nigdy w tych miejscach nie byli i wyrazili chęć wzięcia udziału w podobnych wyjazdach.

Wycieczka zakończyła się późnym wieczorem. Wszyscy wrócili do domów pełni wrażeń, wspomnień, nowych znajomości i wiadomości.