Regulamin
Turnieju Otwartego w Piłce Nożnej Drużyn Amatorskich
I.                  
Cel:

 1. Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim.
 2. Wyrabianie nawyków zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego podczas wakacji.
 3. Kształtowanie właściwych postaw i kulturalnego dopingu podczas widowisk sportowych.
 4. Integracja młodzieży oraz wyłonienie najlepszej drużyny

II.                Termin i miejsce:

 1. Turniej odbędzie się w niedzielę 22 Czerwca 2008r.na boisku w Więckach o godzinie 11:00.

Zgłoszenie drużyn od godziny 10:00
III.            
Organizator:

 1. Piotr Lewko

IV.              Sposób przeprowadzenia:

 1. W zależności od ilości zgłoszonych drużyn, przed turniejem zostanie ustalony system gier jak i czas gry.

V. Uczestnicy:
     1. Warunkiem uczestnictwa jest dobry stan zdrowia.
Organizator nie ubezpiecza zawodników i osób im towarzyszących. Pełną odpowiedzialność za ubezpieczenie zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków odpowiadają pełnoletni kierownicy drużyn lub kapitanowie. Zawodnicy wskazujący na spożycie alkoholu lub środków odurzających nie będą dopuszczeni do gry.

 1. W turnieju biorą udział drużyny 9-cio osobowe (w tym bramkarz).
 2. W turnieju nie mogą brać udziału dzieci wieku szkoły podstawowej.
 3. W drużynach nie mogą grać zawodnicy zrzeszeni od A- klasy wzwyż

VI. Nagrody

 1. Za miejsca: I-III ? puchary
 2. Za miejsca: I-VI ? pamiątkowe dyplomy

VII. Koszty finansowania:

 1. Koszty organizacyjne ponosi organizator
 2. Koszty uczestnictwa- sami uczestnicy turnieju.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora turnieju.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.

Piotr Lewko