Regulamin
Turnieju Piłki Nożnej ?Mężatki- Panny?
I.                  
Cel:

 1. Popularyzacja piłki nożnej wśród kobiet.
 2. Wyrabianie nawyków zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego podczas wakacji.
 3. Kształtowanie właściwych postaw i kulturalnego dopingu podczas widowisk sportowych.

II.                Termin i miejsce:

 1. Turniej odbędzie się w niedzielę 29 Czerwca 2008r.na boisku w Budrach o godzinie 15:00.

III.             Organizator:

 1. Piotr Lewko

IV.              Sposób przeprowadzenia:
Mecz zostanie rozegrany 2x30min. Z 10 minutową przerwą.
V. Uczestnicy:
           1. W turnieju biorą udział drużyny 9-cio osobowe (w tym bramkarz).
2.Warunkiem uczestnictwa jest dobry stan zdrowia. Organizator nie ubezpiecza                                                                     zawodniczek i osób im towarzyszących. Pełną odpowiedzialność za ubezpieczenie  zawodniczek od następstw nieszczęśliwych wypadków odpowiadają kierownicy drużyn lub kapitanowie.
VI. Nagrody

 1. Za miejsce: I piłka nożna+ pamiątkowy dyplom
 2. Za miejsce: II piłka siatkowa+ pamiątkowy dyplom

VII. Koszty finansowania:

 1. Koszty organizacyjne ponosi organizator
 2. Koszty uczestnictwa- sami uczestnicy turnieju.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora turnieju.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.

Piotr Lewko

 

Zmieniony ( 18.06.2008.