W piątek, 2 marca nasze zespoły wystąpiły Kaziukach zorganizowanych w Węgorzewskim Centrum Kultury. Na tegorocznej  ?kaziukowej? imprezie obok gości z Litwy (Kapeli Podwórkowej, Zespołu Tańca Ludowego Perła i estradowej grupy Wiża), zespołu Zaciszuki  oraz  chóru Ojczyzna i Moderato, wystąpili nasi  rodzimi ulubieńcy: Absolwent i Budzewiaki. Zespół Absolwent pod kierownictwem Jerzego Zinkiewicza przygotował na tę okazję specjalny wileński repertuar. Zespołowi Budzewiaki  na skrzypcach akompaniował  Włodzimierz Nazarowicz i Krzysztof Abako – na akordeonie.