6.VII.2014
Jak co roku Gminny Ośrodek Kultury w Budrach uczestniczył w ORZYSKICH SPOTKANIACH FOLKLORYSTYCZNYCH. W tym roku, pośród pierzastych kogucików i kolorowych kurek, przy towarzyszeniu dźwięków akordeonu, kulturę ludową naszego regionu prezentowały zespoły śpiewacze
Barwy Jesieni oraz Budzewiaki.

Zapraszamy do fotogalerii!