Gminny Ośrodek Kultury w Budrach gościł znaczące w krzewieniu kultury lokalnej osoby z naszej gminy związane z kulturą lokalną. Wśród kręgu miłośników różnych dziedzin sztuki po raz pierwszy odbyło się ?Spotkanie Przyjaciół Kultury?. Tego wyjątkowego wieczoru wręczono statuetki nadające tytuł Przyjaciela Kultury. Tegoroczne tytuły Przyjaciół Kultury otrzymali Włodzimierz Nazarowicz oraz Bronisława Wierzbicka, którzy przyjęli z rąk Wójta Gminy Budry ? Józefa Markiewicza oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach ? Anety Stankiewicz listy gratulacyjne, kwiaty oraz pamiątkowe statuetki. Wyjątkowymi gośćmi tego wieczoru były zespoły, wnoszące swój wielki wkład w kulturalne życie naszej gminy i regionu. W uroczystości wzięli udział również prezesi miejscowych stowarzyszeń  oraz osoby wspierające kulturę. Sercem całej gali były koncerty naszych zespołów ? Barw Jesieni, Budzewiaków, Absolwenta i Alebabek, dające zgromadzonej publiczności wiele radości. Wszyscy członkowie zespołów zostali nagrodzeni kwiatami i podziękowaniami z ust Pani Dyrektor. Z okazji tego święta życzenia również złożył wszystkim zespołom Wiesław Pietrzak.


Serdecznie dziękujemy sponsorom, którzy wsparli organizację Spotkania Przyjaciół Kultury:
Józefowi Markiewiczowi, Annie Kowalewskiej, Waldemarowi Dworzeckiemu, sklepowi ABC w Budrach.