Gmina Budry realizuje projekt pn. „Unowocześnienie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach poprzez zakup nowego wyposażenia”

W dniu 30 września 2022 roku,  pomiędzy Gminą  Budry, a Województwem Warmińsko – Mazurskim, została podpisana umowa Nr RPWM.06.01.02-28-0019/22-00 o dofinansowanie projektu pod nazwą „Unowocześnienie oferty kulturalnej Gminnego Ośr ...

Czytaj Dalej