Pin it

Bronisława Wierzbicka – twórczyni ludowa z naszej niedalekiej Brzozówki. Uhonorowana tytułem Przyjaciela Kultury w 2014 przez społeczność w Budrach.

Pani Bronisława specjalizowała się w sztuce tworzenia wycinanek, papierowych firanek oraz  innych ozdób z papieru. Inspiracje do tworzenia wycinanek czerpała z natury, stąd w jej pracach dominowały motywy kwiatowe i zwierzęce, ptaki, ryby.
Od dzieciństwa wyszywała, szyła i haftowała. Wytwarzała również pieczywo obrzędowe oraz wykonywała plastykę obrzędową. Pani Bronisława Wierzbicka była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana w latach 80-tych i 90-tych w konkursach zimowych i wiosennych plastyki obrzędowej organizowanych przez  Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.
Prace Pani Bronisławy brały udział w wystawach zbiorowych organizowanych przez w/w muzeum. W 1983 Pani Bronisława zdobyła  III nagrodę za wystrzyganki na okna. Jej prace ozdabiają muzeum, jak również sale naszego ośrodka kultury.
Swoją pasję starała się przekazać na organizowanych zajęciach warsztatowych w szkołach i w GOK-u. Uczyła tej niełatwej sztuki młodsze pokolenia. Dorośli również chętnie korzystali z niezwykłych umiejętności wycinankarskich pani Bronisławy.
Oprócz wycinankarstwa pani Bronisława wykonywała ozdoby ze słomy: łańcuchy i  pająki. Była również sztukmistrzem  w wykonywaniu barwnych gwiazd bożonarodzeniowych oraz materiałowych kwiatów.
Podczas spotkań twórców ludowych w Węgorzewie, na które była rokrocznie  zapraszana, prezentowała unikatowe wiersze i piosenki zapamiętane jeszcze z dziecięcych i  młodzieńczych lat. Artystka była kontynuatorką rodzimych tradycji wileńskich.

Poniżej wywiad z Panią Bronisławą:

Facebook YouTube
%d