Pin it

Czesława Ochnio zajmuje się tradycyjnym wyplataniem wieńców dożynkowych. Umiejętność tę zdobyła w dzieciństwie, ucząc się od swojej mamy. Pani Czesława prowadzi grupę wieńcową „Budzewiaki”, która nie tylko uczestniczy przy procesie tworzenia, ale również powstałe wieńce ośpiewuje. Czesława Ochnio od lat przekazuje wiedzę innych, chcącym ją poznać, młodszym (m.in. nowopowstałemu Kołu Gospodyń Wiejskich w Budzewie) oraz dzieciom. W roku 2015 w ramach projektu „Tradycja naszym szlachectwem” prowadziła zajęcia dla dzieci i młodzieży, podczas których młodzi uczyli się trudnej i zarazem cennej sztuki wyplatania.

Proces tworzenia wieńca w Budzewie rozpoczyna się już wczesną wiosną, podczas zasiewu zbóż. Następnie, latem, jeszcze przed rozpoczęciem właściwych żniw, ścinane są sierpem najdorodniejsze kłosy zbóż, które zostają rozkładane do suszenia. Chociaż bazą wieńca są zboża chlebowe, to w jego skład wchodzą również len (zasiewany oraz rwany przez grupę wieńcową), kwiaty oraz inne zebrane plony. Właściwy proces wyplatania trwa kilka tygodni. Wieńce wychodzące spod rąk pani Czesławy mają charakter tradycyjny. W większości zrobione są z żyta i pszenicy. Do dekoracji używane są jedynie rośliny, którym w tradycji ludowej przypisywane są „dobre” moce, jak również rośliny symbolizujące dostatek. Bryła wieńca – korona- musi mieć kształt kulisty, gdyż w wierzeniach ludowych kształt ten wyrażał najdoskonalszą figurę geometryczną i był darem oddawanym bogom. Tradycja wyplatania dożynkowych wieńców sięga czasów przedchrześcijańskich, kiedy to wierzono, iż we wieńcu gromadzą się magiczne siły odpowiedzialne za urodzaj w roku następnym.

Prace, wychodzące spod rąk pani Czesławy doceniane są w naszym regionie od dawna. W latach 2009-2017 budzewskie wieńce dożynkowe co roku zdobywają I miejsca na szczeblu gminnym (Dożynki Gminne w Budrach) oraz powiatowym (Dożynki Powiatu Węgorzewskiego). Dodatkowo podczas Warmińsko Mazurskich Dożynek Wojewódzkich w Olsztynku wieniec z Budzewa zdobył w 2013r. miejsce II, a w roku 2014 miejsce I.  W roku 2017 zwyciężył podczas Dożynek Diecezjalnych w Pozezdrzu. Największym sukcesem Czesławy Ochnio było ogólnopolskie zwycięstwo wieńca podczas Dożynek Prezydenckich w Spale w 2015r. Wówczas podczas korowodu, oprócz doskonałego, wykonanego z największą starannością wieńca, zaprezentowano również tradycyjną równiankę.

Za wieloletnią  twórczość promującą  kulturę ludową i tradycje została wyróżniona w konkursie Polskiego  Radia Olsztyn pt. „Jawor – u źródeł kultury”, w którym uhonorowani byli artyści i  twórcy z Warmii i Mazur.
Więcej o konkursie na : 
https://radioolsztyn.pl/jawor-u-zrodel-kultury-znamy-zwyciezcow-w-kategorii-rekodzielnictwa/01524630?fbclid=IwAR3hrruYBcigdqUE6zMslUothmFMLQ6Q-TbIIgAJNNFkttcUJpq0_hB1QjA#.Xzu262oDsuY.facebook

Wieńce pani Czesławy tworzone są z pasją, oddaniem, poszanowaniem ludowych tradycji i przede wszystkim – z ogromnym sercem, jakie w swoją pracę wkłada. Zawsze z uśmiechem i radością.

Facebook YouTube
%d