?Nasze dzieciaki? brały udział w ekologicznej konferencji, której głównym organizatorem było Stowarzyszenie Węgorapa- Gołdapa, działające przy Szkole Podstawowej w Budrach. 30 kwietnia br. w sali widowiskowej GOK w Budrach odbyło się kolejne, XII Seminarium Ekologiczne pod nazwą ? Przyjazna zagroda?. Współorganizatorami seminarium byli: Urząd Gminy w Budrach, Starostwo Powiatowe w Węgorzewie oraz  Nadleśniwo Czerwony Dwór. Finansowego wsparcia imprezy udzielił również  Zakład Usług Komunalnych w Węgorzewie.

W programie znalazły się prelekcje ekspertów z dziedziny ekologii, referaty uczniów szkoły podstawowej oraz wyjazd w teren do gospodarstw z gminy Budry i Nadleśnictwa Czerwony Dwór. Dzieci i młodzież z naszego GOK-u  też miały możliwość zaprezentowania swoich działań.  ?Młodzi naukowcy? podczas seminarium przedstawili prezentację multimedialną z kilkumiesięcznej działalności Klubu Młodego Przyrodnika, który jest prowadzony w ramach uzyskanych funduszy z PPWOW. W części artystycznej na scenie pokazał się kabarecik ?Kochane Bachorki? z piosenkami  oraz zespół taneczny Forget.

O prestiżu  konferencji świadczy udział wielu  przedstawicieli samorządów oraz instytucji woj. warm. -maz. i podlaskiego, a także zagranicznych delegacji z  Ozierska i Czerniachowska, a także obecność  prof. Andrzeja Strumiłło oraz prof. Grzegorza Russaka. Seminarium zakończyło się uzgodnieniami dotyczącymi możliwości współpracy Powiatu Węgorzewskiego  z Obwodem Kaliningradzkim m. in. w dziedzinie ekologii i kultury.  Za aktywne uczestnictwo zarówno w części organizacyjnej jak i merytorycznej seminarium młodzi uczniowie ze szkoły w Budrach  w nagrodę wyjadą  2 czerwca na wycieczkę edukacyjną  do Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Image