W dniu 18 grudnia 2016 roku w sali Gminnego  Ośrodka Kultury o godzinie 18.00 odbyło się po raz piąty Polsko – Ukraińskie Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych ?Barwy Jesieni ?, we współpracy  z GOK Budry. Było to jednocześnie podsumowanie projektu pn „Tradycja-dawniej i dziś”, z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Gołdapski Fundusz Lokalny, koordynowanego przez p. Janinę Kowalewską. Publiczność obejrzała tradycyjne jasełka w wykonaniu dzieci ze szkoły podstawowej w Budrach, przygotowane po polsku przez panią Monikę Roman i Marię Szukiel oraz po ukraińsku przez panią Irenę Tymo (młodzi aktorzy uczestniczyli w warsztatach teatralnych organizowanych w ramach projektu). Prezes stowarzyszenia – Janina Kowalewska – przedstawiła zebranym gościom prezentację power point z wszystkich przeprowadzonych działań (warsztatów kulinarnych, teatralnych, spotkań międzypokoleniowych, wizyty w teatrze, obrzędu dożynkowego ). Dopełnieniem miłej, świątecznej atmosfery były kolędy śpiewane przez zespoły działające w GOK-u w Budrach (Barwy Jesieni, Kochane Bachorki, Demolki oraz AleBabki, dzieci ze szkoły podstawowej w Budrach i Sobiechach oraz zespół Wodohraj z Węgorzewa. Wspólne przełamanie się opłatkiem było okazją do złożenia życzeń świątecznych. Na zakończenie artystycznej części podsumowania odbyła się uroczysta kolacja wigilijna z tradycyjnymi potrawami obu narodowości. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować kolejne spotkanie opłatkowe .