16 grudnia, w Sali widowiskowej w GOK w Budrach,  życzeniami  przekazanymi  w języku polskim i ukraińskim  oraz  śpiewaniem kolęd rozpoczęło się VII Polsko- Ukraińskie Spotkanie Opłatkowe w Budrach .  Jasełka w  wykonaniu maluchów ze szkoły podstawowej w Budrach , z serca wyśpiewane kolędy przez dzieci oraz dorosłych oraz wigilijne smakołyki przygotowane przez panie seniorki z klubu „Barwy Jesieni”  stworzyły niezwykłą atmosferę  do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia. W  wykonaniu zaproszonych chórów i zespołów śpiewaczych  można było usłyszeć przepiękne kolędy obu narodowości. Na scenie zaprezentowały się  zespół  „Barwy Jesieni” , zespół „ Prząśniczki” z Kowali Oleckich, chór Parafialny z Radziej, Chór Parafialny kościoła greko-katolickiego z Węgorzewa, chór parafialny ”Josephus” z Węgielsztyna oraz dziecięcy zespół „D-moll –ki” z naszego GOK-u. W spotkaniu wzięli udział goście z poza gminy m.in. Starosta Węgorzewski  Marzenna Supranowicz,  Burmistrz Węgorzewa Krzysztof Kołaszewski oraz duchowni z Buder, Radziej, Węgielsztyna i z parafii greko-katolickiej w Węgorzewie. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli to miłe wydarzenie swoją pracą, przyniesionymi potrawami oraz środkami finansowymi ( Józefowi  Markiewiczowi, Annie Kowalewskiej, Janowi Mełechowi, Ireneuszowi Skiendziulowi, Jagodzie Adamczuk, Wiesławie Korzenieckiej, Annie i Markowi Kliczom, Danucie i Janowi Kuniom, Danucie i Janowi Nazarowiczom, Wojciechowi Wojciulowi, Gminnej Spółdzielni „SCh” w Węgorzewie oraz sołtysowi Buder Sławkowi Oryńczakowi.