Kolejne (i już ostatnie niestety!) działania edukacyjne, które umożliwił   Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich. Wiele atrakcyjnych form zajęć i wydarzeń  kulturalnych dla dzieci i młodzieży zrealizowano w gminie Budry dzięki środkom finansowym z tego programu.
I już na zakończenie tego programu  organizatorzy( Gminny Ośrodek Kultury w Budrach) zapraszają na równie  interesujące przedsięwzięcie młodzież zainteresowaną edukacją teatralną na: 
– 20 godz. warsztaty obejmujące Teatralną Ekspresję Ruchu . Zajęcia będą  polegać  na ćwiczeniach z zakresu pantomimy i pozawerbalnej animacji dźwiękowej.
Juz w sobotę 4 września  wyjazd do Olsztyna a w nim: warsztaty  -€žAktor-Przestrzeń-Rekwizyt  przeprowadzone przez Stowarzyszenie Scena Babel w Olsztynie. Młodzież na zakończenie będzie mogła obejrzeć spektakl  w wykonaniu  aktorów działających w Stowarzyszeniu.
W programie przewidziane jest również kino oraz Galindowe zajęcia integracyjne.