Wyniki Konkursu na Najciekawszy Materiał Przyrodniczy o gminie do wydania folderu

W dn. 11 lipca komisja w składzie: Olga Jasionowska- Przewodnik turystyczny, Witosław Wyrobek- Przewodnik turystyczny  oceniła nadesłane projekty na podstawie bogactwa treści  merytorycznych, poprawności językowej i stylistyki, oryginalności opracowania oraz odpowiedniego doboru fotografii. W wyniku przeprowadzonej oceny ustalono następujące wyniki Konkursu:
I miejsce – Gmina Srokowo: Magdalena Kowalczuk
I miejsce – Gmina Budry: Magdalena Stankiewicz, Urszula Konatowska
II miejsce – Gmina Kruklanki: Kamila Brostko, Klaudia Wiśniewska
III miejsce – Gmina Pozezdrze: Kalina Ciszewska
Dodatkowo przyznano jedno wyróżnienie specjalne: Kalinie Ciszewskiej z gminy Pozezdrze za fotografię w kategorii: pejzaż. Serdecznie gratulujemy laureatom! Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą  inwestycję w zrównoważone rybołówstwo
PO RYBY 2007-2013 OŚ 4 Zrównoważony  Rozwój Obszarów Zależnych od Rybactwa

 

Image