Zapraszamy na X Polsko-Ukraińskie Spotkanie Opłatkowe!