To już X,  jubileuszowy,  Przegląd Kolęd i Pastorałek w naszym GOK-u. Niedzielny wieczór, 15 stycznia, był wspaniałą okazja
do spotkania wielu grup, solistów , chórów , zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych. Mimo konkursowego charakteru tych spotkań wśród wykonawców panowała życzliwa, iście świąteczna atmosfera.  Publiczność w znanych kolędach dołączała się
do wspólnego cichutkiego śpiewania.  Konkursowe występy ze wzglądu na malowniczość i różnorodność wykonań nie powodowały zmęczenia nawet  po kilkugodzinnym słuchaniu. Bardzo pięknie prezentowali się wszyscy wykonawcy. Wspaniale wypadły nasze wszystkie zespoły: Absolwent, Klub Seniora Barwy Jesieni, nowo powstały dziecięcy zespół Rozrabiaki oraz Alebabki. Niezwykłą niespodzianką okazały się siostry Jankowskie (Helenka, Emilka i Jula), które wystąpiły w trio, a także w solowych wykonaniach
z własnym akompaniamentem skrzypiec i wiolonczeli.

Wysoki poziom artystyczny sprawił, że  Jurorzy  mieli  niezwykle trudne zadanie wyłonienia laureata GRAND PRIX. Przewodniczącym komisji był pan Robert Magielnicki a w dokonaniu prawidłowego wyboru zwycięzców pomagali mu Tomasz Kardel
i Janusz Sauter. Po długich obradach postanowili przyznać nagrody:
Grand Prix  zespołowi Srokowiacy,
I wyróżnienie otrzymały: Alebabki z Buder, Kolin ze Srokowa oraz Wera Dąbek z Dąbrówki Nowej,
II wyróżnienie: zespół Sami-Swoi z Bań Maz., chór z  Parafii Węgielsztyn,
III wyróżnienie otrzymały zespoły: Hej Sisters z Silca oraz Wody Jordanu Parafii  Srokowo

Image