Wczoraj odbył się XIII Przegląd Kolęd i Pastorałek w Budrach

Spośród 53 podmiotów wykonawczych (33 solistów i 20 zespołów)
Komisja w składzie: Anna Nartowicz, ks. Łukasz Malinowski, Janusz Sauter
postanowiła wyłonić następujących laureatów:

W kategorii solistów do 12 lat
I miejsce ? Antonina Kowalik  – Węgorzewskie Centrum Kultury)
II miejsce ? Martyna Lichota – Świetlica w Ołowniku)
III miejsce ? Emilia Jankowska – Szkoła Podstawowa  w Kętrzynie
Wyróżnienia: Amelia Somionka – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach

W kategorii zespołów do 12 lat
I miejsce- DUO  Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach
II miejsce ? BĄKI Z NASZEJ ŁĄKI ?świetlica w Ołowniku
III miejsce ? ŚNIEŻYNKI ? Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie

W kategorii solistów do 18 lat
I miejsce ?Żaneta Stanicka ? Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach
II miejsce – Jury nie przyznało
III miejsce- Helena Jankowska ?Kętrzyn
Wyróżnienia: Paulina Cybulko i Sylwia Mil (obie z Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach)

W kategorii zespołów do 18 lat

I miejsce- KOLIN ? Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie
II miejsce TIMOR  – Gminny Ośrodek  Kultury w Barcianach
III miejsce HEJ SISTERS – Kętrzyn

W kategorii solistów ? dorośli
Jury przyznało II miejsce ex aequo  dla Barbary Somionka z Wilkas oraz Justyny Jasińskiej z Bystrego

W kategorii zespołów ? dorośli
I miejsce ?BUDZEWIAKI z Budzewa
II miejsce ? SROKOWIACY ze Srokowa
III miejsce MĘSKI ZESPÓŁ WOKALNY z Węgorzewskiego Centrum Kultury
Wyróżnienia otrzymali: ABSOLWENT i BARWY JESIENI z Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach
oraz  NIEZAPOMINAJKA ze Srokowa
Nagrodę GRAND PRIX za największe wydarzenie artystyczne
otrzymał zespół ALEBABKI z GOK-u w Budrach.

FILMIK: http://wegorzewo.tv/xiii-przeglad-koled-i-pastoralek-gok-budry/