Wiele spotkań, wiele prób, wiele godzin zwieńczonych  kolejnym  Misterium Pasyjnym w Budzewie. Tradycyjnie już, w Niedzielę Palmową, odegrano widowisko związane z męką Pańską wyreżyserowane przez kierownik zespołu Budzewiaki – Stefanię Wójcik.   9 kwietnia na placu przy świetlicy w Budzewie mieszkańcy z Gminy Budry, Bań Mazurskich i Węgorzewa odegrali sceny opowiadające o wydarzeniach z ostatnich dni życia Jezusa w Jerozolimie,  ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu.   W widowisku wzięło udział 69 aktorów amatorów oraz chór Ojczyzna i zespól Alebabki , którzy przygotowali oprawę muzyczną do spektaklu.  

Ogromne podziękowania organizatorzy kierują do wszystkich osób o wielkim sercu oraz życzliwych instytucji wspierających to wydarzenie:
Zdzisław Korzeniecki, Tomasz Kunio, Czesław Jedynasty, Józef Markiewicz, Waldemar Dworzecki Roman Nazarowicz, Andrzej Deneka, Jan Mełech, Jadwiga Święcka, Piotr Mróz, Anna Kowalewska,
Apolinary Bilbin, Eugeniusz Hnat, Państwo Murawscy z Wydmin, Zenon Zouner, Ewa Roch, Krzysztof Tracz, Mariusz Bielak, Mirosław Barycz, Maria Kupibida, Czesława Ochnio.
Gminny Ośrodek Kultury  w Budrach – współorganizator Misterium , Szpital Psychiatryczny
w Węgorzewie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Olszewie Węg., Urząd Gminy w Budrach,
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Budrach, Zakład Usług Leśnych – Stanisław Ziemiacki, Hurtownia – Marek Opałko – Węgorzewo, AGROCENTRUM – Pietruszyński – Kołęczyn
AGROLOG – Bogdan Bilicki, DMC – Kamil Michalczeswski Węgorzewo

Obsada głównych ról:
Jezus: Maciek Szukiel
Apostoł Piotr: Stanisław Woźniak
Apostoł Jan: Grzegorz Kotowicz
Judasz: Czesłąw Jedynasty
Kajfasz: Roman Kunio
Piłat: Bogdan Lebiosz
Herod: Jacek Szukiel
Maria: Jagoda Adamczuk
Arcykapłani: Waldemar Dworzecki, Apolilnary Bilbin, Jerzy Janoszek, Tomasz Huszczo
Żołnierze: Tomasz Kunio, Krzysztof Tracz, Krzysztof Szumski, Marek Sinkiewicz, Mirosław Maćkiw, Józef Bałdyga, Krzysztof Dojnikowski
Pozostali apostołowie: Mirosław Barycz, Tadeusz Grzymała, Andrzej Wojtczuk, Kamil Tracz, Mariusz Bielak, Grzegorz Waraksa, Wojciech Bowszyc, Jan Kondrat.
Złoczyńcy: Marek Pawlina, Mirosław Herbatowicz
Weronika: Czesława Ochnio
Maria Magdalena: Izabela  Barycz

Patronatem medialnym XVI Misterium objęli:  
TVP Olsztyn, miesięcznik Martyria, portal internetowy Polska Niezwykła, portal internetowy
e-Światowid Elbląg, portal internetowy wm.węgorzewo, Gazeta Węgorzewska, Tydzień Węgorzewski,
Telewizja internetowa – TV Węgorzewo
Partner wydarzenia :
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Foto: Krzysztof Trejbszo