Pin it

Mazurski zespół ludowy, pochodzący z malowniczej wsi – Budzewo. Kierownikiem grupy jest Stefania Wójcik. Budzewiaki mają w swoim repertuarze tradycyjne, polskie utwory, a także pieśni warmińsko-mazurskie i ukraińskie. Zespół śpiewa przy towarzyszeniu akordeonu, tamburyna oraz diabelskich skrzypiec. Budzewiaki chętnie uczestniczą w regionalnych imprezach o charakterze folklorystycznym.

Prócz śpiewu posiadają jeszcze jedną, niezwykłą umiejętność – wyplatają wieńce dożynkowe metodą tradycyjną. Zbożowe dzieła, które wyszły spod ich rąk doceniane są w naszym województwie od dawna. W latach 2009-2017 budzewskie wieńce dożynkowe co roku zdobywają najwyższe miejsca na szczeblu gminnym (Dożynki Gminne w Budrach) oraz powiatowym (Dożynki Powiatu Węgorzewskiego). Dodatkowo podczas Warmińsko Mazurskich Dożynek Wojewódzkich w Olsztynku wieniec z Budzewa zdobył w 2013r. miejsce II, a w roku 2014 miejsce I. W roku 2017 zwyciężył podczas Dożynek Diecezjalnych w Pozezdrzu. Największym sukcesem było ogólnopolskie zwycięstwo wieńca podczas Dożynek Prezydenckich w Spale w 2015r. Liderką w sztuce wyplatania jest pani Czesława Ochnio.

Facebook YouTube
%d