Udało się!!!
Wysłały nagranie i dostały się na Ogólnopolski Konkurs Piosenki na interpretację utworu Marka GrechutyImpresje Artystyczne ŚPIEWAJĄCE OBRAZY”, który odbędzie się 17 listopada 2013 r. o godz. 1
1. 00 w Centrum Kultury i Turystyki.
Wstępne przesłuchania za nami, a przed nami… na pewno świetna zabawa i kolejna przygoda z piosenką! :)))