Piątego maja podczas ?Artystycznych spotkań w parku Helwinga? wystąpiły nasze zespoły: Absolwent, oraz Barwy Jesieni. Atmosfera ciepłego, spokojnego popołudnia sprzyjała wysłuchaniu koncertów przy fontannie, a śpiewały również chóry Moderato oraz Ojczyzna.