Uwaga! Bezpłatne szkolenie komputerowe   dla osób 50+ w GOK w Budrach dla grupy
15 osób.  Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej.

Rekrutacja na szkolenie komputerowe trwa od dnia 1.01.2014 do 28.02.2015 r.

Szkolenie obejmuje naukę podstaw technik informatycznych i komunikacyjnych, użytkowanie komputera, przetwarzanie tekstów (Microsoft Word), arkusze kalkulacyjne (Microsoft Excel),  bazy danych Microsoft Access, grafika menedżerska i prezentacyjna (Microsoft PowerPoint) ,  przeglądanie stron internetowych i komunikacja internetowa.  
Kurs  ECDL Start trwa  80 godzin lekcyjnych a ECDL Core ( kurs rozszerzony) 120 godzin lekcyjnych.  
W kursie mogą uczestniczyć osoby, które nie miały nigdy do czynienia z komputerem jak też te,  które  miały do czynienia z komputerem i chcą  pogłębić swoją wiedzę. Szkolenia są prowadzone tak, żeby osoby, które nie znają komputera,nauczyły się i polubiły tę formę zajęcia. 
Szczegółowe informacje w GOK w Budrach tel. 87 4278048