Protokół obrad Komisji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pt. ?Mazury Jesienią?.

Komisja w składzie: Barbara Tomaszewska, Wincenty Turowski, Dorota Tomaszewska spośród 95 nadesłanych prac plastycznych postanowiła wyłonić następujących zwycięzców:

W KATEGORII KLAS ?0?
I ? Paweł Smoliński, SP Sobiechy
II ? Aleksandra Ochnio, SP Sobiechy
III ? Kinga Karpińska, SP Sobiechy
wyróżnienie: Hanna Prokop, SP Budry

W KATEGORII KLAS I-II
I ? Kamil Dzięgielewski, kl. II SP Sobiechy
II ? Wiktoria Kącka, kl. II SP Sobiechy
III ? Magdalena Wojnicz, kl. I SP Budry
wyróżnienie: Jakub Walczak, kl. I SP Sobiechy, Łukasz Urbanowicz, kl. II SP Budry,
Marcin Huszczo, kl. II SP Sobiechy, Magdalena Margiewicz, kl. II SP Perły, Jakub Mróz,kl.II SP Sobiechy

W KATEGORII KLAS III-IV
I ? Karolina Janicka, kl. IV SP Budry
II ? Natalia Szymczak, kl. IV SP Sobiechy
III równorzędnie ? Lena Kreczko, kl. III SP Sobiechy, Karolina Koperek, kl. IV SP Sobiechy
wyróżnienia: Michał Bodnar, kl. III SP Sobiechy, Hubert Pszczoła, kl. IV SP Sobiechy,
Daria Krajewska, kl. IV SP Sobiechy, Oliwia Bojsicka, kl. III SP Sobiechy, Małgorzta Barycz, kl. IV SP Budry

W KATEGORII KLAS V-VI
I ? Jan Ruła, kl. V SP Węgielsztyn
II ? Martyna Lichota, kl. V SP Sobiechy
III ? Miłosz Stankiewicz, kl. VI SP Budry
wyróżnienia: Kamila Smolińska, kl. VI SP Sobiechy, Mateusz Bodnar, kl. VI SP Sobiechy oraz Hubert Bodnar, kl.V SP Sobiechy

Budry, 24.10.2014

Organizatorzy dziękują serdecznie Starostwu Powiatowemu w Węgorzewie za ufundowanie nagród.