Trzeciego października gmina Budry gościła osiemnastoosobową delegację z Mołdawii. Grupę reprezentowali przedstawiciele samorządu, instytucji kultury oraz wolontariatu z całego kraju. Delegacja spotkała się z przedstawicielami samorządu gminy Budry, lokalnymi stowarzyszeniami oraz strażakami. Podczas wizyty goście odwiedzili gimnazjum w Więckach, Bibliotekę Publiczną oraz Gminny Ośrodek Kultury w Budrach. Podczas pobytu w miejscowym ośrodku delegacja miała okazję zapoznać się z działalnością instytucji oraz stowarzyszeń realizujących projekty na rzecz lokalnej społeczności. Goście z uwagą wysłuchali prelekcji dyrektor placówki oraz prezesów stowarzyszeń: ?Więcki Razem?, ?Barwy Jesieni?, ?Węgorapa ? Gołdapa?, ?Partnerstwo Dzikie Mazury? oraz kierownik zespołu ?Budzewiaki?, opowiadających o realizowanych projektach i pozyskiwaniu na ich wykonanie środków zewnętrznych. Prezentacje poszczególnych stowarzyszeń przeplatane były koncertami zespołów działających przy GOK-u. Blok artystyczny ośrodka kultury zakończył taniec z ogniem w wykonaniu grupy Force-Fire.