Szanowni Państwo,

Fundacja Fundusz Współpracy prowadzi badanie sytuacji społecznej naszej Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

Badaniem objęte są różne grupy mieszkańców, w tym dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe. Chcielibyśmy poznać Państwa opinię m.in. na temat jakości życia, sytuacji społecznej naszej Gminy, relacji między ludźmi (w tym rodzinnych), lokalnej oferty usług oraz działalności miejscowych instytucji i organizacji. W ten sposób uzyskamy cenną wiedzę na temat lokalnych potrzeb, zjawisk społecznych i kierunków rozwoju, a także konkretnych działań, które powinny zostać zrealizowane w naszej Gminie w okresie najbliższych kilku lat.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki będą prezentowane w formie zbiorczych zestawień statystycznych (np. wykresów i tabel).

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu! Prosimy o wypełnienie ankiety najpóźniej do piątku 19 maja 2023 roku.

Wypełnij ankietę klikając w link do strony Gminy Budry https://budry.pl/diagnoza-sytuacji-dzieci-i-mlodziezy-w-naszej-gminie-wypelnij-ankiete/