Zespół BARWY JESIENI zaśpiewał podczas Dnia Ukraińskiego Pieroga i koncertu z okazji Dnia Matki, 27 maja w Węgorzewskim Centrum Kultury. Prócz naszych Barw zaprezentowali się: Wodohraj, Spohad, Czeremosz.

Organizator: Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych Czeremosz w Węgorzewie
(as/BP)


Fot. Anna Styrańczak (BP/UM)
(fotografie pochodzą z profilu facebook Gmina Węgorzewo)