ABSOLWENT I BUDZEWIAKI wyróżnione na „Festiwalu Kultur” w Olsztynie!!! 🙂
2 lipca nasze zespoły Absolwent i Budzewiaki wzięły udział w konkursie zespołów ludowych z województwa warmińsko-mazurskiego zorganizowanym przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą. Profesjonalne jury w składzie: Dominik Sidor, znawca folkloru, członek-założyciel Grona Konsultacyjnego ds. Tradycji Taneczno-Muzycznych i Obrzędowych Regionu Warmii i Mazur – przewodniczący, Angelika Rejs, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – członek, Paulina Wasilewska, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie – członek, Marta Żebrowska, Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku – członek, wyłoniło z 20-stu zespołów śpiewaczych laureatów konkursu oraz przyznało wyróżnienia, wśród  których znalazły się nasze zespoły! Serdecznie gratulujemy! 
fot. http://wmirol.org.pl/2018/07/05/festiwal-kultur/