Zapoznaj się z  regulaminem konkursu

 

 

 

 

Operacje współfinansowano w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.