17 czerwca 2017 nasze zespoły BARWY JESIENI, ABSOLWENT oraz BUDZEWIAKI uczestniczyły w I Przeglądzie Piosenki w Żabinie „Radość z obecności”.